01286 830920
07733 391706

Llain Gro, Groeslon
Caernarfon. Gwynedd. LL54 7DW

e: info@draigsecurity.com

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amdanom Ni Hyfforddiant Digwyddiadau Draig  Gwarchod Sefydlog  Ymateb Larwm  Dolenni  Cysylltu   
 
 

 

Amdanom Ni


Sefydlwyd Draig yn wreiddiol ym 2001 gan Wil Russell Owen gyda’r pwrpas unigol o gynorthwyo a rheoli digwyddiadau yng Nghymru. Dros y blynyddoedd mae Draig wedi bod yn ymwneud a rhan fwyaf o brif ddigwyddiadau yng ngogledd Cymru drwy reoli, iechyd a diogelwch a hefyd drwy gyflenwi staff ar gyfer diogelwch a stiwardio.

Ym 2008 ddaeth Draig yn Digwyddiadau Draig Events Cyf. Ers hynny gwelodd Draig dyfiant sylweddol yn yr ochr diogelwch y cwmni, yn bennaf mewn gwarchod statig, dal allweddi a rheoli eiddo. Penderfynwyd ym 2003 i newid enw'r cwmni i Draig Security & Safety Cyf., sy’n fwy adlewyrchol o’n gweithgareddau.

Cyfarwyddwr Wil Russell Owen gyda Moli y ci


 

Gareth Williams & Chris Williams - Ein partneriaid yn ardal Pwllheli / Abersoch - Penllyn


 
 

Cyfarwyddwr - Wil Russell Owen TechIOSH - Director Cofrestrwyd yng Nghymru - 66820018 - Registered in Wales Rhif Cof. TAW - GB 972 2139 20 - VAT Reg. No.