01286 830920
07733 391706

Llain Gro, Groeslon
Caernarfon. Gwynedd. LL54 7DW

e: info@draigsecurity.com

Amdanom Ni Hyfforddiant Digwyddiadau Draig  Gwarchod Sefydlog  Ymateb Larwm  Dolenni  Cysylltu

Rheoli Digwyddiadau a Chefnogaeth

Beth bynnag yw natur eich digwyddiad, hyderwn y gallwn eich helpu o’r syniad gwreiddiol hyd at ei wireddu gan sicrhau canlyniad llwyddiannus.

Gallwn eich helpu gyda’r cynllunio cychwynnol o leoliad i asesu risg, drwy gysylltu gyda’r awdurdodau lleol a’r gwasanaethau brys.

Gallwn drefnu llwyfannu, sustemau sain a golau, pebyll ac adeiladau, toiledau, ffensio, maes parcio a rheoli gwersylla, bariau trwyddedig ac arlwyo.

Adeiladwyd gennym dros y blynyddoedd cronfa ddata cynhwysfawr o gyflenwyr a chontractwyr a thrwy hynny rydym yn gallu sicrhau'r gwasanaeth a’r prisiau gorau i’ch digwyddiad.

Gallwn ddarparu staff diogelwch dwyieithog gyda thrwyddedau SIA, gallwn hefyd gyd-weithio gyda chwmnïau mwy ar gyfer y digwyddiadau mawr.

Os oes gennych unedau neu adeiladau i’w gosod mewn digwyddiadau mawr, gallwn eich helpu gyda logisteg, trosglwyddo, gosod a thynnu lawr.

SC-FI WEEKENER - 2016

Race for Life - Caernarfon - 2015

Staff Draig yn Sesiwn Fawr Dolgellau 2014

sc

Cyfarwyddwr - Wil Russell Owen TechIOSH - Director Cofrestrwyd yng Nghymru - 66820018 - Registered in Wales Rhif Cof. TAW - GB 972 2139 20 - VAT Reg. No.