01286 830920
07733 391706

Llain Gro, Groeslon
Caernarfon. Gwynedd. LL54 7DW

e: info@draigsecurity.com

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amdanom Ni Hyfforddiant Digwyddiadau Draig  Gwarchod Sefydlog  Ymateb Larwm  Dolenni  Cysylltu  
 
 

 

Gwarchod Sefydlog a Phatrolio


Beth bynnag yw eich gofynion, hyderwn y gallwn ddarparu’r atebion a rhoi i chi'r llonyddwch meddwl fydd arnoch eisiau.

Cyn cychwyn y contract gwarchod sefydlog fe aseswn eich trefniadau diogelu, yna trafodwn eich gofynion a’ch darparu gydag atebion diogel a chost effeithiol fydd yn addas i chi.

Gall Patrolio fod yn ateb cost effeithiol arall i chi, lle rydym yn lleoli patroliwr ar oriau hap i edrych dros eich adeiladau. Yna cewch gennym log wythnosol o ymweliadau’r patroliwr, fydd yn cynnwys yr amseroedd ac unrhyw arsylwad neu ddigwyddiad.

Gall patrolio fod yn gost effeithiol i fusnesau aml safle neu ar safleoedd lle mae defnydd yn achlysurol neu adeiladau storio.

 


 
 

Cyfarwyddwr - Wil Russell Owen TechIOSH - Director Cofrestrwyd yng Nghymru - 66820018 - Registered in Wales Rhif Cof. TAW - GB 972 2139 20 - VAT Reg. No.