01286 830920
07733 391706

Llain Gro, Groeslon
Caernarfon. Gwynedd. LL54 7DW

e: info@draigsecurity.com

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amdanom Ni Hyfforddiant Digwyddiadau Draig  Gwarchod Sefydlog  Dolenni  Cysylltu  
 
 

 

Ymateb Larwm a Dal Allweddi


A ydych chi wedi ystyried cost cael rhywun allan at gamrybyddion i chi eich hun neu aelod o’ch staff, gall hyn fod yn dâl goramser neu golli amser neu oriau yn ei le? Gwaeth fyth yw dychmygu fod yna dresmaswyr yn eich adeiladau pan fyddwch chi neu rywun o’ch staff yn cyrraedd yno. Gadewch i ni gyflawni'r gwaith hwn mewn ffordd ddiogel a chost effeithiol.

Mewn achosion o larwm yn canu, trefnwn fod rhywun yn mynd allan i’ch adeilad ar frys, edrych am arwyddion o dorri fewn ac mewn achosion o gam rybuddion (e.e. methiant gyda’r trydan neu storm fellt a tharanau neu gam weithredu’r larwm) fe wnawn wirio ac ail osod eich system a gadael adroddiad o’r hyn a wnaethpwyd.

Os fydd yna dorri mewn neu geisio torri mewn wedi digwydd fe wnawn rybuddio’r heddlu a threfnu bordio’r lle i fyny i ddiogelu’r safle neu adael rhywun yno nes bydd yna drefniadau eraill wedi’u gwneud.

Gallwn hefyd ddarparu gwasanaeth agor a chau i fusnesau, gall hyn fod yn effeithiol iawn ar gyfer safleoedd newydd neu safleoedd sydd yng nghanol eu hadeiladu. Gallwn hefyd ddal eich allweddi sbâr mewn achosion o argyfwng ac agor eich adeiladau ar ofyn.

 


 
 

Cyfarwyddwr - Wil Russell Owen TechIOSH - Director Cofrestrwyd yng Nghymru - 66820018 - Registered in Wales Rhif Cof. TAW - GB 972 2139 20 - VAT Reg. No.